GEREZI

Funtsezko zerbitzua, bezeroarekiko tratu pertsonalizatua, konfiantza, kalitatea, baina, batez ere, bezeroarekiko tratu ona.

Servicio esencial, trato personalizado con el cliente, confianza, calidad pero sobre todo buen trato al cliente

Helbidea / Dirección:

Ortega y Gasset, 3 – Zumaia

Ordutegia / Horario:

Astelehenetik Ostiralera: 8:00 – 14:00
Larunbata: 9:00 – 13:00

Lunes a Vierens: 8:00 – 14:00
Sábado: 9:00 – 13:00

Telefonoa / Teléfono:

943 143 285
610 283 380

Email:

gerezi.zumaia@gmail.com